Frans

Kuurosokea Frans Leijonin (1879–1947) elämästä kertova näytelmä on tarina poikkeuksellisesta resilienssistä ja voitosta vaikeuksien keskellä. Syntynyt vuonna 1879 Yläneellä, hän menetti pienenä sekä näkö- että kuulonsa isorokon iskettyä.

Yhtäkkiä kaikki oli hiljaista ja pimeää, mikä teki jokapäiväisistä askareista kuten kävelemistä, haasteellista. Hän ryömii nelikontin ja tapellen, puri ja varasteli, kunnes kohtasi koulussa opettajan Anna Heikelin, joka avasi hänelle uuden tavan kokea maailma hajujen ja kosketuksen kautta. 

Vaikka Fransin elämä muuttui sokeaksi ja kuuroksi, opettajan sitkeys ja kärsivällisyys auttoivat häntä oppimaan viittomakieltä ja kommunikoimaan kosketuksen avulla. Hän kykeni luomaa ainutlaatuisia taitoja käsillään ja muodostamaan omanlaisensa näkökulman maailmaan.

Näytelmä kuvaa elämän kovuutta ja sen kauneutta Fransin silmin – hän näki maailman käsillään ja sormillaan. Se tuo esiin sinnikkään Fransin ylpeyden ja rikkoo ennakkoluuloja kuurosokeita kohtaan. 

Se viestii, että kuurosokeus ei ole este kauneuden näkemiselle. Näytelmä painottaa myös, että kognitiiviset taidot eivät ole riippuvaisia kielestä tai kommunikointimenetelmistä.

Ohjaaja haluaa avartaa taiteellisia käsityksiä ja korostaa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien elämäarvoja, tuoden esiin Frans Leijonin ainutlaatuisin tarinan voiman ja rohkeuden.

Teaterpjäsen som berättar om livet för dövblinde Frans Leijon (1879 – 1947) är en berättelse om enastående motståndskraft och seger mitt i svårigheterna. Född år 1879 i Yläne, förlorade han både synen och hörseln som barn när smittkoppor slog till. 

Plötsligt var allt tyst och mörkt, vilket gjorde att vardagliga sysslor som att gå väldigt svårt. Istället kröp han på alla fyra, kämpade, stal och bet mot alla som närmade sig honom. Tills Frans mötte läraren Anna Heikel i skolan, som öppnade upp ett nytt sätt att uppleva världen genom doft och beröring. 

Trots att Frans liv förvandlades till blind och döv, hjälpte lärarens envishet och tålamod honom att lära sig teckenspråk och att kommunicera genom beröring. Han kunde skapa genom sina unika färdigheter med händerna och forma en egen syn på världen.   

Pjäsen skildrar livets hårdhet och dess skönhet genom Frans ögon – han såg världen med sina händer och fingrar. Den framhäver den stolta Frans envishet och bryter fördomar mot dövblinda. 

Pjäsen förmedlar att dövblindhet inte är ett hinder för att uppleva skönhet. Den betonar också att kognitiva färdigheter inte är beroende av språk- eller kommunikationsmetoder. 

Regissören strävar efter att vidga konstnärliga uppfattningar och lyfta fram livsvärden för olika språk – och kulturgrupper, och därigenom belysa Frans Leijons unika berättelses kraft och mod.

PANEELIKESKUSTELU AVOIN KAIKILLE
PANELDEPATT ÖPPEN FÖR ALLA

PE 12.4. (esityksen jälkeen) klo 16.15 – 17.15.
Fre 12.4. (efter föreställningen) kl 16.15 -17.15.

Paneelin edustajat
Paneldeltagare
Suomen kuurosokeat ry ja Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Ilmoittautumiset
Registreringar
info@teatteritotti.fi

ESTEETTÖMYYS
TILLGÄNGÄLIGHET

Kaikissa tiloissa on esteettömät wc-tilat sekä pyörätuolipaikat.
Alla utrymmen har tillgängliga toalettutrymmen samt rullstolsplatser.

Kesto/Längd
1 h (ilman välitaukoa/ingen paus)

Esityksen kieli/Föreställningens språk
Suomenruotsalainen viittomakieli / Finlandssvenska teckenspråk, puhe- ja kuvailutulkkaus suomeksi / Tolkad och beskrivande tolkning till finska.

Esiintyjät/Medverkande
Aki Pirkola ja/och Mette Marqvardsen

Käsikirjoituksen sovitus ja ohjaus/ Manusets bearbetning och regi
Marita S. Barber

Käsikirjoitus/Manus
Sarah Remgren

Lavastus/Scenografi
Debbie Z.Rennie

Puvustus/Kostym
Christina Yalcin

Maskeeraus/Mask
Anna Olofson

Valaistus/Ljus
Jörgen Haimanas

Dramaturgi/Dramaturg
Alexander Charlamov

Käsikirjoituksen suomennos/Manusöversätttning
Tittamari Marttinen

Viittomakielille käännöskonsultit/Teckenspråkskonsulter
Janne Kankkonen ja/och Tomas Uusimäki

Kuurosokeus asiantuntija/Expert på dövblindhet
Tuija Mustonen

Kuva/Fotografi
Mikael Sundberg

Grafiikka/Grafik
Jonas Kemppi

Kiitokset/Tack
Anita Hellöre
Jakobstad dövas förenings r.f.
Suomen Kuurosokeat ry
Risto Hoikkanen
Heli Rupponen
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.  

Yhteistuotanto/En samproduktion mellan
Teatteri Totti ja/och Riksteatern Crea 2024222

Esitykset

Pe 5.4. kl 19:00
La 6.4. kl 15:00/19:00
Svenska Teatern
Norra esplanaden 2, Helsingfors

Ma/Må 8.4. kl 18:00
Åbo Svenska Teatern
Aurakatu 10, Åbo

Ke/On 10.4.kl 18:00
Kulttuurikeskus 
Nisulantie 1, Muurame

Pe/Fre 12.4. kl 15:00/19:00
Malmintalo
Ala-Malmin tori 1, Helsinki

Ma/Må 15.4. kl 18:00
Teatteri Vanha Juko
Rautatienkatu 13, Lahti