Tue toimintaamme

Toimintansa tukemiseksi yhdistys pyrkii hankkimaan teattereille tarkoitettua julkista tukea.

Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 

Tilinumero: IBAN FI44 1330 300012 8820 / Viestikenttä: lahjoitus tai toiminnan tuki.

Teatteri Totin väki ja hallitus kiittävät saamasta tuesta ja teatteritoiminnan kannustamisesta!