Maailman teatteripäivä 27.3.

Sosiaalisessa mediassa on kohuttu norjalaisen valtion ylläpitämän viittomakielisen ammattiteatterin Teater Manun johtajavalinnasta. Kuurot hakijat on valinnassa sivuutettu. Teatterin johtajaksi on valittu kuuleva henkilö, joka on aloittanut opiskella norjalaista viittomakieltä. Uutinen on aiheuttanut maailmalla kiihkeää keskustelua kuurojen ja viittomakielisten oikeuksista. 

Ihmetystä on herättänyt se miten voidaan kuvitella, että joku kieliyhteisön ulkopuolinen pystyy omaksumaan viittomakielisen yhteisön kulttuurin ja kielen vain opiskelemalla viittomakieltä ja tutustumalla kuurojen kulttuuriin ja siten vastata kuurojen teatterin taiteellisesta linjauksesta ja edustaa kieliyhteisön kulttuuria. Viittomakieltä voidaan ihailla ja hehkuttaa sen visuaalisuuden vuoksi, mutta eihän se riitä. Kieli ja kulttuuri kumpuavat syvemmältä. Kuten viittomakielisten elämäntavoista ja arvoista. Ei niitä voi vain mekaanisesti opetella. Siitä voi aiheutua jopa vahinkoa. Äidinkielellään kommunikoiva taiteilija/tekijä onnistuu ilmaisussaan aina parhaiten ja luontevimmin välittämään viittomakieliselle yleisölle ja muillekin ymmärrettävässä muodossa sisällöltään monenlaista teatteria. 

Kaikille ihmisille oma kieli ja kulttuuri ovat tärkeitä yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä kuvastavia asioita. Meidän tulee oppia toisiltamme, sillä rikastuttaa elämäämme ja tulemme tietoisemmaksi monista asioista. Teatterimaailmassa tulemme näkemään ainutlaatuisia taiteilijoiden/tekijöiden töitä ja visioita sekä integroitumista näyttämöllä. Kunnioitetaan siis jokaisen kieliyhteisön kulttuuria ja taiteellista työtä. 

Teatteri Totti tuottaa suomalaista viittomakielistä teatteria ja on ylpeä omasta kielestään ja kulttuuristaan. Edustamme hyvin pientä kielivähemmistöä eri kielivähemmistöjen joukossa.

Myös monet kuurot käyvät katsomassa valtaväestön ja muun kielisten teatteria. Siis nauttikaamme toistemme esittävän taiteen omannäköisistä, mielekkäistä ja arvokkaista antimista – myös tulkattuina toistemme kielille. Teatteri on tarkoitettu meille kaikille! 

Hyvää Maailman teatteripäivää! 

Marita S. Barber

teatterinjohtaja 

Teatteri Totti